మా వెబ్ సైట్ వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు

 

పేరు :

జెండర్ :

పురుషులు
స్రీలు

వయస్సు :

చిరునామా :

పట్టణం :

రాష్ట్రం :

దేశం :

జిప్ కోడ్ :

ఫోన్ నెంబర్ :

మొబైల్ నెంబర్ :

ఫాక్సీ నెంబర్ :

ఇమెయిల్ :

 

I. క్రింది దాంట్లో ఒకటి ఎంచుకోండి :
నేను ఈ వెబ్ సైట్ ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నాను.
నేను చూసిన ఉత్తమ సైట్లలో ఒకటి.
వెబ్ సైట్లు గురిన్చి అవగాహన లేదు, కావున, ఈ సైట్ తో నాకు ఉపయోగము లేదు

II. మా వెబ్సైట్ గురించి మీరు బాగా ఇష్టపడే ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి ?

డిజైనింగు మరియు అభివృద్ధి
నిర్వహణ
సమాచారం

మా వెబ్ సైట్ మెరుగుపడాలంటే, మీరేమనుకుంటున్నారు ?

దయచేసి నా వెబ్ సైట్ గురించి మీకు ఏవైనా వ్యాఖ్యలు, సూచనలు లేదా ప్రశ్నలు ఉంటె తెలియజేయండి

   

 

 

back       began       home       next                         
 line
address